Červená

Červená

První barva spektra s nejkratší vlnovou délkou. Červená barva je nejhutnější a nejhmotnější. Vztahuje se k primárním vlastnostem a potřebám. Mezi ně patří bezpečí, teplo, domov, hmotné zabezpečení, ne toliko ve smyslu peněz, protože barva peněz je zelená. Ale zelená leží naproti červené, pomocí zelené barvy (peněz) si můžeme hmotný dostatek zajistit. Červená se především týká pocitu bezpečí a domova, místa, kde máme svůj pevný bod. Pokud ho nenajdeme ve vnějším světě, opět nás to vede k zelené a hledáme domov ve svém srdci. Ostatně ten skutečný domov tam máme. K tomuto poznání však docházíme postupně, chybí-li nám v dětství místo, kde bychom se cítili v bezpečí, můžeme mít a většinou také máme s červenou barvou problémy. A máme-li s červenou barvou problémy, je pro nás těžké dostat se k ostatním barvám. Nemáme-li vyřešenou červenou barvu ve svém životě, stále nás to vrací zpět. Dokonce se nám může zdát, že se točíme v bludném kruhu, je to tím, že nám chybí začátek.  

Chystáme-li se na duhovou cestu, což znamená, že chceme projít celé barevné spektrum se vším co obnáší, nemůžeme obejít červenou. Můžeme jí projít, procítit, pokusit se jí pochopit. Podívat se na svá červená témata, na svá základní témata.

Červená lahvička v Aura-Somě se jmenuje Flakon Energie. Červená barva v tomto flakonu je nahoře i dole, to znamená, že po promíchání obou částí získáte též barvu červenou. Tato lahvička, nám může být dobrým pomocníkem při zpracování červených témat. Ovšem někdy může být příliš hutná, jednoznačná, jako kdyby nebylo před červenou úniku. V takovém případě je dobré, červené téma trochu naředit. Nejlépe růžovou, která zjemní každou barvu a pomůže zpřístupnit i obtížná témata, protože růžová v sobě nese laskavost.

Další možností jsou i kombinace s jinými barvami, například žlutou, která vnese do červené trochu světla, nebo se zelenou, která je v barevné růžici naproti a dokáže nám zprostředkovat celistvější pohled na situaci.

Přijetím červené v sobě i kolem sebe, získáme pevný výchozí bod, ze kterého se můžeme vydat na cestu. Získáme pevný výchozí bod, do kterého se můžeme vracet, když cestou trochu zabloudíme.