Růžová

Růžová je nejněžnější barva spektra. Je to červená prosvětlená bílým světlem, ale nemá název světle červená, je to růžová. Již to vypovídá o jedinečných kvalitách této barvy.

Je velmi napohled velmi zranitelná, křehká, přisuzujeme tuto barvu především kojencům a to ještě ženského pohlaví. Přesto i v této barvě, ostatně jako v každé je ukryt paradox, který nám pomůže tuto barvu a zároveň i její kvalitu poznat v celé šíři, abychom našli v ní i v sobě celistvý pohled.

Růžová uvnitř své nejněžnější krásy skrývá neobyčejnou pevnost a sílu, která však není fyzického rázu, spíše se jedná o hloubku lásky, bezpodmínečné lásky, o které se sice mluví, ale ne každý je schopen takto procítit kvalitu růžové. Bezpodmínečná láska, je opravdu láska bez PODMÍNEK. To znamená že miluji pro lásku samu, nepřivlastňuji si objekt mé lásky ani fyzicky ani emocionálně. Říká se, že mateřská láska je takovýmto druhem lásky, ale ne vždy je to pravda, vždyť i svým dětem často klademe podmínky, tak a tak se chovej, a za tím nevyslovené: „a pak tě budu mít rád-a“. Tak často svazujeme děti pupečními šňůrami z vděčnosti, kterou očekáváme, že by k nám měli cítit. Tato láska pak opravdu nemá kvalitu růžové.

Je velice těžké a bolestivé milovat bez očekávání, ale dokážeme-li se o kousek posunout k tomuto pohledu na lásku ke komukoli a k čemukoli, pak možná, pocítíme lehké chvění v oblasti srdeční oblasti, kde v zeleném středu leží růžový drahokam.

Potíže s přijímáním růžové barvy většinou znamená problém s mateřskou láskou s pocitem, že my sami jsme nebyli přijati bezpodmínečně. Dítě má v sobě zakódováno, že matka miluje tou pravou mateřskou láskou, ale jak toho má být schopna matka, jež sama toto nezažila? Je to karmická štafeta, kterou můžeme přerušit. Odpustit své matce její nedokonalost, odpustit sobě svou nedokonalost. Dojít k naprostému přijetí sebe sama, je růžové sebepřijetí a sebeláska.

Připustit si v sobě, že nemohu a nejsem dokonalá matka, žena, přestat být k sobě tolik tvrdá. Píšu žena, ale totéž platí pro muže a jejich vnitřní ženskou část. Nehledat žádný iluzorní ideál. Přijmout se takoví, jací jsme. tak. Změkčení pocitů a citů, to je růžová.