Korálová

Nejněžnější a nejzranitelnější energie lásky.

Korálová barva, energie Nového Krista je energie lásky v nejupřímnějším slova smyslu. Mnohokrát ve svém životě jsme se s důvěrou otevřeli lásce a druhému člověku a mnohokrát jsme byli zrazeni, zraněni, podvedeni, naše křehká skořápka byla narušena a důvěra a láska byla zraněna. Korálový člověk se proto zavřel do své ulity-skořápky, aby zachránil své zranitelné jádro. Přesto není šťasten, cítí se osamělý, sice v bezpečí, ale v bezpečí samoty.

Nemůžeme se nadechnout, nemůžeme tvořit, bez lásky není tvořivosti. Co s tím? Můžeme zůstat takto zranění ve své samotě, ale co dál?

Máme možnost, je to sice těžké, stejně jako korálová barva, najít lásku a důvěru pomaličku, nejprve sám k sobě, stát se sám sobě přítelem, sám sobě něžným partnerem, přijmout sebe sama se všemi svými slabostmi a „prohřešky“ a pak se stane a může stát, zázrak lásky, přes lásku k sobě se můžeme rozhodnout otevřít a znovu začít důvěřovat a znovu začít milovat a dovolit být milován.

V tom je moudrost korálové, je to VĚDOMÉ rozhodnutí – MILOVAT. Není to růžová láska bezpodmínečná a v podstatě bez poznání bolesti. (jelikož je prvotní)

Je to láska korálová, nazývána také moudrá láska. Je to odpuštění všemu a všeho včetně sebe sama a opětovné nabytí důvěry a rozhodnutí se milovat.

Nevyřešená korálová energie vede k závislosti, podobně jako o u oranžové, ale v intenzivnější formě, je v ní více žluté, proto je tam také více strachu o sebe sama.

Korály v přírodě jsou velice křehké bytosti. Nemohou žít osamoceně, jsou velice náchylné, okamžité znečištění moře způsobuje úhyn korálů. Veliká vnímavost a citlivost až přecitlivělost pokud je korál nevyřešen.

Moudrá láska, přestože znám zradu, prožil jsem jí, rozhodl jsem se v lásce žít, protože bez lásky se žít nedá.