Červená

Červená je začátek, zrození, život i smrt, výzva, nejzákladnější instinkty, pudy, pohnutky.

Žít a přežít ale zároveň barva oběti – lahvička Aura-Somy s názvem Kristus, má ve spodní části barvu červenou, v horní čirou, po promíchání nám vznikne intenzivní červená. Stejně intenzivní a silná, jako byla jeho oběť.

Zemská energie v surovém stavu, je to barva hutná s nejkratší vlnovou délkou.

Červená znázorňuje vše, co je primární, primitivní, základní. Je to základ našeho bytí. Červená, je při našem zrození, příchodu na svět, je to barva života. Krev, životní tekutina je červená.  

Je to barva lásky a vášně, k životu na zemi, k životu ve hmotě. Učí nás ocenit a vážit si hmoty.

Barva první pomoci, schopnosti rychle zasáhnout a jednat, konat. Učinit to, co je důležité v tu chvíli, červený kříž, záchranná služba.

Je to barva hrdinství, schopnosti člověka obětovat sám sebe, svůj život pro vyšší cíle a ideály.

Je velmi důležité vnímat barvy takto jako celistvé, žádná barva není jen duchovní a jiná materiální, ve všech barvách je obsažen obojí aspekt.

Červená je mužská energie, ale uvnitř je aspekt ženský, růžová. Je to barva agresivní a expanzivní, avšak přijetím všech primárních pudů a instinktů naší bytosti, dochází k vášnivému zaujetí a schopnosti prožívat, zvládat a užívat si život zde na zemi.

Potíže s přijímáním nebo odmítání červené barvy, vždy značí prvopočáteční problémy při příchodu na tento svět a vedou k postojům útěk nebo útok. Jsou to extrémní způsoby chování, jak se člověk vyrovnává s červenými výzvami. Vyrovnání těchto extrémních postojů je zastavit se a zůstat stát a  zpříma se podívat výzvám života do očí.

Přijatá a zpracovaná agresivita vede k životnímu postoji – klidná síla. Neutíkám ani nebojuji.